12 Ocak 2013 Cumartesi

Araştırmacı, Şair ve Yazar; Münevver DÜVER

Kutsal Kültür Hizmetinin Hizmetkarı: 
Prof. Dr. İsa Kayacan’dır
Kutsal Kültür Hizmetinin Hizmetkarı:
PROF:DR.İSA KAYACAN 

*
Türk Kültürü, Türk Edebiyatı ustaların omuzlarında geçmişten bugüne ulaşmış; bugünden de yarına yine ustalarla ulaşacaktır. Kültürümüzü ve edebiyatımızı yarınlara taşıyacak ustalarımızdan birisi de bir kültür ve gönül adamı olan Prof. Dr. İsa Kayacan’dır. 
Prof. Dr. İsa Kayacan, Türk kültür ve edebiyatının son dönemdeki en üretken isimlerinin başında gelmekte. Yarım asıra yakındır edebiyatımıza katkı koyan İsa Kayacan bugüne kadar 123 kitaba imza attı. Günyüzüne çıkan 123 kitabın konuları şiirden hikayeye, denemeden romana, radyo oyunundan film senaryosuna, röportajdan masala, folklordan incelemeye, kooperatifçilikten antolojiye uzanmaktadır. Toplumu ilgilendiren her alanda ürün veren yazarın 5 kitabını da kamukuruluşları halka ulaştırdı. 
Azerbaycan’da Vektör Neşirlerevi, Azerbaycan Yazıları-2 adlı kitabı Azeri Tükçesi’nde yayınlanarak, Kayacan’ı Azerbaycan halkıyla buluşturdu. 
İsa Kayacan, bu yönüyle her alanda sözü olan ender insanlarımız arasında bulunmakta ve adını şimdiden Türk Kültür ve Edebiyatı tarihine altın harflerle yazdırmayı başarmıştır. 
Kayacan’ın kültür ve edebiyatımıza katkısı sadece yayınladığı eserlerle sınırlı değil elbette. Kayacan, değişik yerlere tam 21 bin 260 kitap bağışlayarak büyük bir kültürhizmetine imza attı. 
Türkiye’nin değişik yörelerinde yaptığı bağışlarla vatandaşların kitapla buluşmalarını sağlayan İsa Kayacan, doğduğu yeri de unutmadı. Doğum yeri olan Burdur’un Tefenni ilçesine bağlı Ece Köyü’nde “İsa Kayacan Kitaplığı” oluşturdu. Kayacan kendi adına oluşturulan Kitaplığa 1454 kitap ve dergi gönderdi.Değişik kişi ve kuruluşlar tarafından İsa Kayacan’a gönderilen kitap ve dergiler başta olmak üzere, bazı yazar ve şairlerin İsa Kayacan’a ulaştırdıklarıyla, yayın adı, yazarı, sayfa sayısı, dergi adı ve sayılarının bir düzenleme içerisinde listelenerek, 1454 ayrı kitap ve dergi, 24 koli halinde Ece Köyüne ulaştırılmak üzere Burdur Valiliğince Ankara’dan aldırıldı. 
Gazeteci- Yazar Prof. Dr. İsa Kayacan konuyla ilgili açıklama yaparken bir kültür adamının. Bir kültür gönüllüsünü mütevaziliğini yansıtıyordu. “ Bugüne kadar değişik kuruluşlara yaptığım kitap ve dergi bağışı sayısı 21 bin 260’a ulaştı. Doğum yerim olan Ece Köyü’ne de bir kitaplık kazandırmalıydım. Bu düşünceden hareketle, 2007 yılının sonunda yakınlarım, Ece Köyü muhtarıyla verdiğimiz ortak karar sonunda, Ece Köyünde bir kitaplık kurmaya karar verdik. Kısa sürede Ankara’da toparlayabildiğim kitap ve dergi sayısı 1454’e ulaştı” derken yaptığı işin büyüklüğüne karşılık ne kadar alçakgönüllü olduğunu ortaya koyuyordu. 

Kayacan’ın Ağustos 2007 sonu itibariyle değişik kurum ve kuruluşlara listeler halinde detaylandırarak bağışladığı kitap ve dergi sayısı 21 bin 260’a ulaştı. 15. kitap bağışını Kerkük’te yaşayan Türkmen kardeşlerimize, 16 ve 17. kitap bağışlarını merkezleri Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de bulunan Asya Üniversitesiyle, VEKTOR Beynelhalq Elm Merkezi’ne yapan, gazeteci- yazar Prof. Dr. İsa Kayacan, 18. kitap bağışını; Burdur Araştırmacı-Yazar ve Şairler Derneğine, 19. kitap bağışını; G Ü. İletişim Fakültesi Dekanlığına, 20. Kitap bağışını da Durmuş Öcal’ın (Burdur) köyünde açtığı okuma odasına, 21. kitap bağışını; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne (03-06 Eylül 2007, S.153216) yaptı. 
Kayacan’ın mütevazi bir şekilde anlattığı kitap bağışı gibi büyük ve kutsal hizmet tabii ki, toplumda hak ettiği takdiri toplamakta; İsa Kayacan’a, bu ve öteki hizmetleri nedeniyle değişik ödüller verilmekte. 
Değişik kesimlerden ödüller gelmense geliyor ama, insanın aklına haliyle başka sorular da geliyor. Burdur’a ulaştırdıklarını, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla gönderen Kayacan’ın, tek başına ülkemiz eğitim ve kültürüne yapmakta olduğu bu hizmetlerinin, yetkililerce görülüp görülmediği, değerlendirilip- değerlendirilmediği merak edilmesi gibi mesela. 
Yetkililerin kutsal hizmeti görüp görmediklerinin düşünedururken, 21 bin 260 kitabın bağış yaptığı yerlere de kısaca göz atalım. İsa Kayacan’ın kitap bağışlarının özet detayı şöyle: 
-Önceki yıllarda değişik il ve ilçe kütüphane, ilk, orta ve lise kitaplık ve okuma odalarına: 4.835 - Burdur İl Halk Kütüphanesine: 5.978 - Burdur merkez ve merkez dışına: 8.977 - Azerbaycan Asya Üniversitesine: 165 - Azerbaycan Vektor Beynelhalq Elm Merkezi’ne: 167 - Burdur Araştırmacı- Yazar ve Şairler Derneğine: 350 - G Ü. İletişim Fakültesi Dekanlığına: 172 - Durmuş Öcal’ın (Burdur) köyüne: 80 - Kerkük’teki Türkmenlere: 316 - Kültür ve Turizm Bak. Kütüphaneler ve Yay. Gn. Md: 220, olmak üzere; Toplam: 21.260. 
İsa Kayacan'ın 122. kitabı 'Azerbaycan Yazıları-2' Bakü’de yayınlandı. 
Son yıllarda Türk Dünyasıyla ilgili araştırma, yazı ve yayınlarıyla dikkat çeken gazeteci- yazar Prof. Dr. İsa Kayacan’ın, 122. kitabı olan “ Azerbaycan Yazıları-2” merkezi Bakü’de bulunan Vektor Neşirlerevi yayınları arasında günyüzü gördü. 
Birincisi 2006 yılında yine, Bakü’de ve Vektor Neşirlerevi tarafından yayınlanan “ Azerbaycan Yazıları-2” adlı 216 sayfalık kitapta, gazeteci- yazar Prof. Dr. İsa Kayacan’ın, tamamı Azerbaycan’a yönelik Türkiye’de değişik gazete ve dergilerde yayınlanmış 61 ayrı makalesi bulunuyor. 
İsa Kayacan’ın söz konusu “Azerbaycan Yazıları-2” adlı kitabının üç ve dördüncü sayfalarında yer alan, Prof. Dr. Elçin İsqenderzade’nin önsözünü aşağıya alıyoruz: 
- Aziz okuyucular! , Azerbaycan’ın Türk dünyasında ve dünyada benzersiz Azerbaycan sevgisiyle Efsaneleşmiş dostu yazıcı- Jurnalist Prof. Dr. İsa Kayacan “ Azerbaycan Yazıları” adlı kitabının növbeti ikinci cildi ile görüşünüze gelir. Öten il Vektor Beynelxalq Elm Merkezi tarafından ışık yüzü görmüş birinci kitap, Azerbaycan’a efsanevi sevgi çelengi olarak okuyucular tarafından böyük rağbetle garşılanmıştır. Aynı okuyucu, sevgisini ondan önce yayınladığımız “ Efsanevi İnsan İsa Kayacan ve Azerbaycan” adlı kitapta da müşahide ettik. 
Prof. Dr. İsa Kayacan, bütün insanlığa örnek ömründe gerçekten sağlığında efsaneleşmiş bir insandır. 
O, öz insanlık naturasına göre efsanevidir. O, öz gazetecilik faaliyetine göre efsanevidir. O, bir şair olarak efsanevidir. O, bir yazar olarak efsanevidir. O, Türk dünyası sevdasına göre efsanevidir. O, Azerbaycan’a hususi sevgisine göre efsanevidir. Biz bu efsaneviliklere Prof. Dr. İsa Kayacan’ın “Vektor” Beynelxalq Elm Merkezinden Fahri Professor ünvanı almak üçün ikinci defa Bakı’ya gelişinde de şahit olduk. Ve bu sefer zamanı Azerbaycan aydınlarının da İsa Kayacan’a olan Efsanevi sevgisini seyrettik. 
Birinci kitabın devamı olarak bu kitapta da İsa bey’in Azerbaycan hakkında yazdığı çok sayıda makaleleri, “Vektor” Beynelxalq Elm Merkezinin yayınlarının tanıtım yazıları, Azerbaycanlı aydınlarla müsahibeler, Ermeni terörü hakkında meraklı malûmatlar ve diğer bu gibi yazılar yer almıştır. Birinci kitapta olduğu gibi bu kitapta da yer alan yazıların her biri Türkiye’nin değişik vilayetlerinde çap olunan ayrı- ayrı, on-onbeş sayıda gazete ve dergilerde yayınlanarak Azerbaycan’ın bir çok teşkilatlarına ve aydınlarına İsa bey tarafından gönderilmiştir. 
Tabii ki, bu kitaba dahil edilen yazılar İsa bey’in Azerbaycan yazılarının çok az bir kısmıdır. İnşallah “Azerbaycan Yazıları” kitabının növbeti cildlerinde de sizleri bu efsanevi insanın efsanevi Azerbaycan sevgisini aksettiren diğer yazıları ile de tanış ettirmeye ümit edir ve eziz dostumuz ve qardaşımız Prof. Dr. İsa Kayacan’a böyük teşekkürlerimizi sevgi ve saygılarımızı bildirmekle, o’na uzun ömür ve gelecek fealiyyetlerinde sonsuz başarılar arzulayırıq.Derin hörmetle.(Prof. Dr.Elçin İsgenderzade, “Vektor” Beynelxalq Elm Merkezinin Prezidenti ve Türk Dünyası Araştırmaları Beynelxalq Elmler Akademiyasının Rektoru) 
Prof. Dr. İSA KAYACAN'IN YAYINLARININ TAM LİSTESİ 
Prof. Dr. İSA KAYACAN’IN 
‘CAN’ ve ‘ECE YAYINLARI’ARASINDA ÇIKAN (YAYINLANAN) KİTAPLARI 
1-Makarios’a Açık Mektuplar (Akdeniz’in Yeni Dalgaları-Şiirler) : 1961,Kardeş Matbaası-Ankara-20 sayfa, 14x18 cm boyutlu, Fiyatı 250 kuruş. 
2- Dönemeç (Şiirler) : 1962, Ajans Türk Matbaası-Ankara 54 sayfa. 11.5x 16.5 cm boyutlu. Fiyatı 2 TL. 
3-Tutam Tutam (Şiirler) : 1963, Özel Baskılı-Ankara, 42 sayfa. 11.5x 16.5 cm boyutlu Fiyatı 2 TL. 
4-Çehre (Atatürk Şiirleri) : 1964, Kardeş Matbaası-Ankara 48 sayfa. 11.5x 16.5 cm boyutlu. Fiyatı 2 TL. 
5-Avaz Avaz (Şiirler) : 1964, Kardeş Matbaası-Ankara 42. sayfa. 11.5x 16.5 cm boyutlu. Fiyatı 2 TL. 
6-Onsekiz Yaş (Gençlik Şiirleri) : 1964, Turan Matbaa ve İlancılık- Ankara. 46 sayfa. 11.5x 16.5 cm boyutlu. Fiyatı 2 TL. 
7-Lekeli Önlük (Şiirler) : 1965, Kardeş Matbaası-Ankara 48. sayfa. 11.5x 16.5 cm boyutlu. Fiyatı 3 TL. 
8-Bazıları (Şiirler) : 1966, Kardeş Matbaası-Ankara 48 sayfa. 11.5x16.5 cm boyutlu. Fiyatı 3 TL. 
9-Yüz Karası (Şiirler) : 1966, Kardeş Matbaası-Ankara 48 sayfa. 11.5x16.5 cm boyutlu. Fiyatı 3 TL. 
10-Hatır İçin(Şiir ve Mektuplar) :1966,Kardeş Matbaası-Ankara 48 sayfa. 11.5x16.5 cm boyutlu. Fiyatı 3 TL. 
11-Der Gibisin (Şiirler) :1966, Kardeş Matbaası-Ankara 48 sayfa. 11.5x16.5 cm boyutlu. Fiyatı 3 TL. 
12-Vatanım ve Ondan Başka (Şiirler) : 1966, Kardeş Matbaası-Ankara 48 sayfa.11.5x16.5 cm boyutlu. Fiyatı 3 TL. 
13-Sonbahar Yaprakları (Şiirler-1. Baskı) : 1966, Kardeş Matbaası-Ankara 48 sayfa. 11.5x16.5 cm boyutlu. Fiyatı 3 TL. 
14-Ayrılık Acıları (Roman) 1966, Kardeş Matbaası, Ankara 164 Sayfa. 11.5x16.5 cm boyutlu. Fiyatı 4 TL. 
14a-Makarios’a Açık Mektuplar (Şiirler, Genişletilmiş 2. Baskı) : 1966, Kardeş Matbaası- Ankara 40 sayfa, 11.5x16.5 cm boyutlu. Fiyatı 2 TL. 
15-Köyden Şehirden (İki Radyo Oyunu) : 1966, Kardeş Matbaası-Ankara 48 sayfa. 11.5x16.5 cm boyutlu. Fiyatı 3 TL. 
16-Atatürk’ün Emrinde Kırksekiz Ay (Hatırat Röportaj) : 1966,Kardeş Matbaası- Ankara 48 sayfa. 11.5x16.5 cm boyutlu. Fiyatı 3 TL. 
17-Kıbrıs Semalarında Cengiz Topel’imin Yumruğu (Hatırat-Röportaj) : 1966, Kardeş Matbaası-Ankara 32 sayfa. 11.5x16.5 cm boyutlu. Fiyatı 3 TL. 
18-Cepheden Kaçanlar (Roman) : 1966, Kardeş Matbaası-Ankara. 234 sayfa.. 11.5x16.5 cm boyutlu. Fiyatı 6 TL. 
19-Kim Anlar? (Şiirler) : 1967, Kardeş Matbaası-Ankara. 234 sayfa.. 11.5x16.5 cm boyutlu. Fiyatı 2 TL. 
20-Topraksızlar (Film Senaryosu) : 1967, Kardeş Matbaası-Ankara.80 sayfa.. 13.5x18.5 cm boyutlu. Fiyatı 3 TL. 
21- Kennedy’e Sesleniş (Şiirler) : 1967, Kardeş Matbaası- Ankara. 32 sayfa. 11.5x16.5 cm boyutlu. Fiyatı 1 TL. 
22- Zaman Köprüsü (Şiirler, Ali İhsan Hacıhaliloğlu) : 1967, Verimli ve Başarı Matbaaları-Ankara. 13.5x 19.5 cm boyutlu. 64 sayfa. 
23-Tel Örgüler (Şiirler) : 21.5x 14 cm boyutlu. 44 sayfa. 1968, Ankara, özel baskılı. 
24-Silintiler (Öyküler) : 21.5x 14 cm boyutlu. 46 sayfa. 1968, Ankara. Özel baskılı. 
25-Eski Aynalar (Dergi-Kitap 1.Baskı) : 1969, Özel Baskılı-Ankara, 21.5x30 cm boyutlu 22 Sayfa. 
26- Mıknatıs Gözlüm (Şiirler I. Baskı) : 1968, Özel baskılı. 24 sayfa. 11.5x16.5 cm boyutlu. 
27-Özel Haberler Bülteni: 1969, Ankara-özel baskılı, 21x32 cm boyutlu 18 sayfa. 
28- Askerlik Günlerim (Anılar) : 1967-1969- Ankara, Özel baskılı. 21x32 cm boyutlu. 
29-Ece Şairler Toplaşması (Soruşturma-Antoloji) : Haziran 1969, Kardeş Matbaası, Ankara, 64 sayfa, 13.5x 19.5 cm boyutlu. Fiyatı 4 TL. 
30-Özlemler (Şiirler) :Aralık 1970, Kardeş Matbaası- Ankara, 48 sayfa. 13.5x 18.5 cm boyutlu. Fiyatı 300 kuruş. 
31-İrezillik Birikintileri (Öyküler- I. Baskı) : Mart 1971, Kardeş Matbaası- Ankara, 68 sayfa 14x 19.5 cm boyutlu. Fiyatı 5 TL. 
32 -Nodullar (Denemeler- I. Baskı) : 1973, Kardeş Matbaası- Ankara, 48 sayfa, 11.5x 18.5 cm boyutlu. Fiyatı 500 kuruş. 
33- Kırık Çanta (Şiirler) 1973, Kardeş Matbaası- Ankara, 96 sayfa, 13.5x 19 cm. boyutlu. Fiyatı 4 TL. 
33/a-İrezillik Birikimleri (Öyküler, 2. Baskı) : 1972, Kardeş Matbaası- Ankara. 68 sayfa. 13.5x 19 cm boyutlu. Fiyatı 5 TL. 
34- Kapalı Sandık (Şiirler) : 1973, Kardeş Matbaası- Ankara, 64 sayfa. 11.5x 16.5 cm boyutlu. Fiyatı 4 TL. 
34/a- Mıknatıs Gözlüm (Şiirler, 2 Baskı) : 1973, Çağdaş Basımevi- Ankara, 32 sayfa, 14x21.5 cm boyutlu. Fiyatı 3 TL. 
35- Oldum Olası (Şiirler) : 1973, Çağdaş Basımevi-Ankara, 24 sayfa, 14x 21.5 cm boyutlu. Fiyatı 3 TL. 
36- Kader Surları (Roman) : 1973, Kardeş Matbaası-Ankara, 196 sayfa, 11.5x 16.5 cm boyutlu, Fiyatı 6 TL. 
36/ a-Nodullar (Denemeler -2 baskı) : 1974, Kardeş Matbaası – Ankara, 44 sayfa, 11.5x18.5 boyutlu Fiyatı: 500 kuruş. 
37-Kandırılanlar- Alamanya Yolcuları (Radyo- TV oyunu) : 1975,Özel baskılı- Ankara, 21x 30 cm boyutlu. 18 sayfa. Baskılı- Ankara, 21x 30 cm boyutlu. 16 sayfa. 
39-Güçlüsün Bir Yaşamboyu (Şiirler, 1. Baskı) : Çağdaş Basımevi- Ankara,11x 18.5cm boyutlu 64 sayfa. Fiyatı 10 TL. 
40-Gününe Göre (Şiirler) : 1976, Çağdaş Basımevi-Ankara, 120 sayfa 13.5x 18.5 cm boyutlu. Fiyatı 4 TL 
41-İsa Kayacan’ın Yapıtları (Çetin Hatiboğlu’nun tanıtım ve incelemesi) : 1976, Özel baskılı- Ankara, 21x 30 cm boyutlu. 16 sayfa. 
42-Falan- Filan (Şiirler) : 1976, Çağdaş Basımevi- Ankara, 96 sayfa, 13.5x 18.5 cm boyutlu. Fiyatı 3 TL. 
43-Kayacan Amca Anlatıyor (Masallar, I. Baskı) : Ocak 1976, Çağdaş Basımevi Ankara, 48 sayfa, 11.5x 18.5 cm boyutlu. 
Fiyatı 5 TL. 
44-Temcit Pilavı (Toplaşma) : 1976, Çağdaş Basımevi- Ankara, 240 sayfa, 11.5x 18.5 cm boyutlu. Fiyatı 4 TL. 
45- Düdük Makarnası (Şiirler) : 1976, Çağdaş Basımevi- Ankara, 110 sayfa. 13.5x 18.5 cm boyutlu. Fiyatı 4 TL. 
46-Anasını Sattıklarım (Öyküler) : 1976, Çağdaş Basımevi-Ankara, 240 sayfa. 11.5x16.5 cm. boyutlu. Fiyatı 5 TL. 
47-Bizim Eceliler (Folklorik Derleme) : 1976, Çağdaş Basımevi-Ankara, 48 sayfa. 13.5x 18.5 cm. boyutlu. Fiyatı 3 TL. 
48-Varım Halâ (Şiirler) : 1976, Çağdaş Basımevi-Ankara, 96 sayfa. 11.5x 16.5 cm. boyutlu. Fiyatı 3 TL. 
49-Yalancının Mumu (Öyküler) : 1976, Çağdaş Basımevi-Ankara, 160 sayfa. 13.5x 18.5 cm. boyutlu. Fiyatı 5 TL. 
50-Cehennem Merdivenleri (Roman) : 1976, Çağdaş Basımevi-Ankara, 240 sayfa. 11.5x 16.5 cm. boyutlu. Fiyatı 4 TL. 
50/a-Nodullar (Denemeler 3. Baskı) : Ocak 1976, Erk Matbaası- Ankara, 64 sayfa. 11.5x 18.5 cm. boyutlu. Fiyatı 4 TL. 
51-Anafor Abidin (Roman) : 1976, Erk Matbaası- Ankara, 160 sayfa. 11.5x 16.5 cm. boyutlu. Fiyatı 5 TL. 
51/a-Güçlüsün Bir Yaşamboyu (Şiirler, 2. Baskı) : Temmuz, 1976, Çağdaş Basımevi-Ankara, 11x 18.5 cm. boyutlu. 64 sayfa. Fiyatı 10 TL. 
52-İki Yüzlü Kahpe (Roman) : 1976, Erk Matbaası- Ankara, 196 sayfa. 11.5x 16.5 cm. boyutlu. Fiyatı 6 TL. 
52/a-Nodullar (Denemeler- 4. Baskı) : Ekim 1976, Erk Matbaası- Ankara, 80 sayfa. 
11.5x 18.5 cm boyutlu. Fiyatı 500 kuruş. 
53-Beyaz Perdeli Balkon (Roman) : 1976, Erk Matbaası- Ankara, 160 sayfa. 11.5x 16.5 cm boyutlu. Fiyatı 5 TL. 
53/a-Güçlüsün Bir Yaşamboyu (Şiirler, 3. Baskı) : Aralık 1976, Çağdaş Basımevi-Ankara, 11.5x 18.5 cm boyutlu. 64 sayfa. Fiyatı 10 TL. 
54-Hepsi Bayrak İçin (Roman) . 1976, Erk Matbaası- Ankara 240 sayfa, 11.5x 16.5 cm boyutlu. Fiyatı 6 TL. 
54/a-Kayacan Amca Anlatıyor (Masallar, 2. Baskı) : Aralık 1976, Çağdaş Basımevi-Ankara, 48 sayfa 11.5x 18.5 cm boyutlu. Fiyatı 5 TL. 
55-Tanıdığım Ozanlar Arasından (Anlatım- Tanıtım) : 1976, Çağdaş Basımevi-Ankara, 11.5x 18.5 cm boyutlu. 56 sayfa. Fiyatı 10 TL. 
56-Radyo ve Televizyon Yayınları İçin Ne Diyorlar? (Soruşturma) : 1976, Çağdaş Basımevi-Ankara, 11x 17.5 cm. 80 sayfa, Fiyatı 15 TL. 
57-Türk Basınının Kısa Tarihçesi, Basın ve Halkla İlişkiler (Araştırma- İnceleme) : 1976, Çağdaş Basımevi-Ankara 11.5x 18 cm boyutlu 24 sayfa. Fiyatı 4 TL. 
58-Almanya Kapısı Kapanmadan Gidenler (Gezi Notları) : 1977, Çağdaş Basımevi- 
Ankara, 11.5x 19 cm boyutlu. 32 sayfa. Fiyatı 5 TL. 
59-Türk Yayınevreninden Kimlikler (167 şair ve yazarın biyografisi) : 1976, Erk 
Matbaası- Ankara, 320 sayfa. 13.5x 19.5 cm boyutlu. Fiyatı 7 TL. 
59/a-Kandırılanlar-Alamanya Yolcuları (Radyo ve TV. Oyunu 2. Baskı) : 1977, Çağdaş Basımevi-Ankara, 11.5x 19.5 cm boyutlu 32 sayfa. Fiyatı 5 TL. 
60-Anadolu ve Trakya Basını İçin Düşündüklerim (Türk Basın Birliği, Kendi İçinden Çıkan Kuruluşlara Nasıl Yetişebilir?) : 1977, Çağdaş Basımevi-Ankara, 24 sayfa, 12x 20 cm boyutlu. Fiyatı 5 TL. 
61-İsa Kayacan’ın İş ve İşçi Bulma Kurumu Dosyası (Hizmete Özel) : 1978, Özel 
Baskılı- Ankara. 21x 30 cm boyutlu. 42 sayfa. 
62-Merhaba Dediğim Ozanlar Arasından(Anlatım-Tanıtım) : 1979,Çağdaş Basımevi-Ankara, 11.5x 18 cm boyutlu, 40 sayfa. Fiyatı 10 TL. 
63-Anadolu ve Trakya Basını (Soruşturma- Araştırma- İnceleme-Mahalli Basının sorunlarıyla ilgili yöneticilerin görüşleri ve gazetelerin çeşitli özellikleri) : Temmuz 1980, Özel Baskı. 21x 31.5 cm boyutlu 62 sayfa. 
64-Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri İsa Kayacan’ın Orman Bakanlığı ve Basınla İlgili İncelemeleri (12.12.1979-12.6.1980) : Haziran 1980, Ankara Özel baskılı. 21.5x 31.5 cm boyutlu, 29 sayfa. 
64/a-Orman Bakanı Hasan Ekinci’nin TRT ve Basındaki Demeçleri: Nisan 1980, Özel baskılı- Ankara, 22x 31.5 cm boyutlu, 21 sayfa. 
64/b-Orman Bakanı Hasan Ekinci’nin TRT ve Basındaki Demeçlerinden Örnekler, Özetler: Temmuz 1980, Özel Baskılı- Ankara. 16.5x 21.5 cm boyutlu. 88 sayfa. 
64/c-Orman Bakanı Hasan Ekinci’yle Gazete ve Dergilerdeki Röportajlar: Ekim 1980, Özel baskılı, Ankara, 21x 31.5 cm boyutlu. 18 sayfa. 
65-Ağaç ve Ormanla İlgili Özlü Sözler: Temmuz 1980, Özel Baskılı- Ankara. 15x 20.5 cm boyutlu. 36 sayfa. 
66. Orman Bakanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin Çalışmaları Üzerine 
Bir İnceleme: Temmuz 1980,Özel Baskılı 16x 21.5 cm boyutlu. 88 sayfa. 
67-Turizm ve Ormancılık: Eylül 1980, Özel Baskılı- Ankara, 16x 21.5 cm boyutlu. 24 sayfa. 
68-Türkülerimizde Ağaç ve Orman: Ekim 1980, Özel Baskılı- Ankara, 15. 5 x 21.5 cm boyutlu. 64 sayfa. 
68/a-Orman Şiirleri: 1980, Özel Baskılı- Ankara, 21x 29.5 cm boyutlu. 19 sayfa. 
69. Ağaç ve Ormanla İlgili Şiirler (Genişletilmiş 2. Baskı) . Ekim 1980. Özel Baskılı, 16x 21 cm boyutlu. 34 sayfa. 
70-Orman Bakanlığındaki Gezi Notlarım: Eylül 1980, Özel Baskılı- Ankara. 15.5x 20.5 cm boyutlu. 46 sayfa. 
71-Anadolu Gazetelerinde Ormancılık ve Orman Köylüsü: Eylül 1980, Özel Baskılı 16x 21 cm boyutlu. 20 sayfa. 
72-Orman Bakanlığındaki Çalışmalarımızdan Özet ve Yazılanlardan Örnekler: Eylül 1980, Özel Baskılı- Ankara. 15.5x 21.5 cm boyutlu. 28 sayfa. 
73-Atatürk ve Ormancılık: Ekim 1980, Özel Baskılı, 15x 21.5 cm boyutlu. 30 sayfa. 
74- Gazete ve Dergilerimizde Atatürk: Ekim 1980, Özel Baskılı- Ankara. 16x 21.5 cm boyutlu. 68 sayfa. 
75- Şarkılarımızda Ağaç ve Orman: Kasım 1980, Özel Baskılı. 15x 21.5 cm boyutlu. 66 sayfa. 
76-Ağaç ve Orman Kültürü: Aralık 1980, Özel Baskılı, 15.5x 20.5 cm boyutlu. 56 sayfa.
77-Orman Bakanlığı Kaldırılırken- Basın (1,2,3,4) : Bir (1980) - İki, Üç, Dört (1981) , Özel baskılı- Ankara 16x 22 cm boyutlu. Toplam 134 sayfa. 
78-Anadolu Basını Rehberi: 1980, Özel Baskılı 21.5x 31.5 cm boyutlu. 10 sayfa. 
79-Gezi Notları İlavesiyle, Kavakçılık Komisyonu XVI. Genel Kurulunda Basın: Kasım 1980, Özel Baskılı- Ankara 16x 21.5 cm boyutlu, 84 sayfa. 
80-Mustafa Kemal, Ağaç, Orman ve Tarım: Ocak 1981, Özel Baskılı- Ankara 15.5x 21.5 cm boyutlu. 148 sayfa. 
81-Türk- Basın- Yayınında Ağaç ve Ormancılık: 1981, Özel Baskılı- Ankara, 16x 21 cm boyutlu. 18. sayfa. 
82- Yedinci Dünya Ormancılık Günündeki Konuşmalar: Mart 1981, Özel Baskılı -Ankara, 16x 21 cm boyutlu, 66 sayfa. 
83- Anadolu ve Trakya Basınında Atatürk: Ekim 1980. Özel Baskılı- Ankara, 15.5x 21 cm boyutlu. 40 sayfa. 
84-Ağaç ve Ormanla İlgili Yazdıklarım: Kasım 1980. Özel Baskılı- Ankara, 15.5x 21 cm boyutlu. 50 sayfa. 
85-İş ve İşçi Bulma Kurumunda, Özel Kamu Kuruluşları, Basın ve Halkla İlişkiler (Araştırma, İnceleme Soruşturma: İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 127 numaralı yayını) . 168 sayfa. 16.5x 23.5 cm boyutlu. İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Matbaası- Ankara, 1976. 
86- Genel Olarak Kamu Kuruluşlarında ve Orman Bakanlığında, Basın ve Halkla İlişkiler (Araştırma- İnceleme) : Orman Bakanlığı yayını, 16.5x 23.5 cm boyutlu, 64 sayfa. Orman Müdürlüğü Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü Matbaası, Mayıs 1980, Ankara. 
87-Makale ve Şiirlerle Çeşitleme: 1983, Erk Matbaası-Ankara, 12.5x 19 cm boyutlu, 72 sayfa. Fiyatı 200 TL. 
88-Küçük Sanayi Sitelerimizle, Organize Sanayi Bölgelerimizden Örnekler (İnceleme- Röportaj) : Ağustos 1983- Ankara. Özel Baskılı, 20x 28 cm boyutlu, 28 sayfa. 
89-NATO’yu Tanıyalım (Araştırma- İnceleme) : Mart 1984-Ankara, Özel Baskılı, 20x 28 cm boyutlu. 12 sayfa. 
90-Türkiye’nin Gıda Yardımı Yaptığı Somali’de Gördüklerim (Araştırma- İnceleme, Röportaj) : Aralık 1985, Ankara. Özel Baskılı, 20x 28.5 cm boyutlu, 48 sayfa. 
91-Atatürk ve Laiklik: 1986, Güven Matbaası- Ankara, 72 sayfa. 13.5x 19.5 cm boyutlu. Fiyatı 500 TL: 
92-Anadolu Basınında Sanat ve Edebiyat (83 Gazeteden Seçmeler) : 1987, Güven Matbaası- Ankara 13.5x 19 cm boyutlu. 112 sayfa. Fiyatı 100 TL: 
93. Artvinli Aşık Gülhani ve Şiirleri (Araştırma- İnceleme) : 1988, Fırat Ofset Matbaacılık- Ankara 13.5x 19 cm boyutlu. 104 sayfa. Fiyatı 5 bin TL. 
94-Anadolu Basını’nda Kooperatifçilik (Araştırma-Ender Yoldar’la) : Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayını (71) , 16x24 cm boyutlu, 60 sayfa. ISBN: 975-7604-02-x Kasım 1988. Sistem Ofset- Ankara. 
95-Anadolu’daki Kooperatifçilik Çıkmazı (Araştırma- İnceleme) : Çınar Matbaası- Ankara 96 sayfa. 13.5x 19 cm boyutlu. Fiyatı 5 bin TL. 
96-Konut Kooperatifçiliği Çıkmazı Nereye Çıkıyor? (Araştırma- İnceleme) : 1988, Çınar Matbaası- Ankara. 13.5x 19 cm boyutlu. 110 sayfa. Fiyatı 5 bin TL. 
97-Batı Trakya’daki Türk Basını ve Sorunlar Zinciri (Araştırma- İnceleme) : 1988, Kuvvet Matbaası- Ankara, 64 sayfa 13.5x 19 cm boyutlu. Fiyatı 3 bin TL. 
98-Küçülen Ekmeğin, Büyüyen İsrafı (Araştırma- İnceleme) : 1988, Dinç Matbaası- Ankara 96 sayfa, 13.5x 19 cm boyutlu. Fiyatı 2 bin TL. 
99-Ölümünün Yüzüncü Yılında, Namık Kemal (Araştırma- İnceleme) : 1988, Biçim Matbaası- Ankara 11.5x 16.5 cm boyutlu. 120 sayfa. Fiyatı 5 bin TL. 
100-Burdur Hatırlamaları (Araştırma- İnceleme I. Baskı) : 1989, Ofset Repromat Matbaacılık Tic. San. Ltd. Şti. Ankara. 13.5x 19 cm boyutlu. 234 sayfa. Fiyatı 15 bin TL. 
101-Örnek İşçi Anıları (Araştırma) : 1989, Biçim Matbaası- Ankara, 96 sayfa. 11.5x 16.5 cm boyutlu. Fiyatı 10 bin TL. 
101/a-Burdur Hatırlamaları (Araştırma- İnceleme, Genişletilmiş 2. Baskı) : Ocak 1991-Ofset Repromat Matbaacılık Tic. San. Ltd.Şti.- Ankara. 13.5x 19 cm boyutlu. 384 sayfa. Fiyatı 25 bin TL. ISBN: 975-95559-0-5. 
102-Orta Asya Türk Cumhuriyetleri (Araştırma- İnceleme) :Mart 1993. Ofset Repromat Matbaacılık Tic. San. Ltd. Şti. –Ankara. 13.5x 19.5 cm boyutlu. 280 sayfa. ISBN: 975- 95559-I-3. Fiyatı 50 bin TL. 
103-Artvin’li Fuat Altun’un Sessiz Köyü (Fuat Altun’un Şiirleri) : 1994, Ajans Mat- Ankara, 96 sayfa. 13.5x 19.5 cm boyutlu. ISBN: 975-95559-2-1. Fiyatı 30 bin TL. 
103/a-Artvinli Fuat Altun’un Sessiz Köyü (2.Baskı) : Ekim 1994.Fiyatı 65 bin TL. 
104-Dünya’da ve Türkiye’de Gazetecilik/ Basınımızın Anadolu Cephesi (Araştırma- İnceleme) : Ağustos 1996. Ajans Mat 
Ankara. 16.5x 24 cm. boyutlu. 544 sayfa. Fiyatı bir milyon TL. ISBN:975-95559-3-x. 
105-Ağaç ve Orman Kültürü (Orman Bakanlığı Yayını) : Mart 1997. Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri- Ankara. 176 
sayfa 13.5x 20 cm boyutlu. ISBN: 975-7829-55-2. 
106-Türk Basınında Unutamadıklarımız (Vefat eden 540 gazetecinin biyografi ve fotoğrafları- Gazeteciler Cemiyeti 
Yayını) : Ağustos 1997, Dört Renk Yayın Tanıtım Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara. 128 sayfa. 16x 23.5 cm boyutlu. ISBN: 
975-8211-00-5. 
107-İçimizden Biri Baki Ataç: Balıkesir Milletvekili A. Baki Ataç’ın, Devlet Bakanlıkları dönemlerinde gerçekleştirdiği Bakanlık çalışmaları, görüntüleriyle birlikte medyada yeralan demeçlerinin bir araya getirilişi. 14.5x 20.5 cm boyutlu, 6 cilt. Toplam 904 sayfa. Ağustos 1994- Eylül 1995- Ankara. Özel baskılı. 
108-Çukurova’dan Halit Dağlı: Adana Milletvekili H. Halit Dağlı’nın Devlet ve Orman Bakanlıkları döneminde gerçekleştirdiği Bakanlık çalışmaları, görüntüleriyle birlikte medyada yer alan demeçlerinin bir araya getirilişi. 15.5x 21.5 cm boyutlu, 5 cilt, toplam 1080 sayfa, Temmuz 1996-Mayıs 1997- Ankara. Özel baskılı. 
109-Gaziantep’den Mehmet Batallı: Gaziantep Milletvekili, Devlet Bakanı Mehmet Batallı’nın Bakanlık döneminde gerçekleştirdiği, Bakanlık çalışmaları, görüntüleriyle birlikte medyada yeralan demeçlerinin biraraya getirilişi. 14.5x 21.5 cm boyutlu, 5 cilt, toplam 859 sayfa. Ocak- Kasım 1998. Ankara. Özel Baskılı. (Devamı var) 
110-Bana Gelen Mektuplar:Mart 1999,4 Renk Yayın Tanıtım Mat. Ltd.Şti. Ankara, 352 sayfa. 16x 24 cm boyutlu. ISBN: 975-95559-4-8. Fiyatı 3 milyon Tl. 
111-Destanlaşan Köylü İsa Kayacan (Mustafa Ceylan, İsa Kayacan’ın yaşam öyküsü) : Ağustos 1999, 4 Renk Yayın Tanıtım Matb.Ltd. Şti. Ankara, 128 sayfa. 16x 24 cm boyutlu ISBN: 975-96894-0-5, Fiyatı 2 milyon TL. 
112-Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yıldönümünde, Türk Kooperatifçilik Kurumu 
(Nail Tan ve Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu’yla. Türk Koopreratifçilik Kurumu Yayını.) Ocak 1999. Ekip Grafik Ltd. Şt. Ankara, 196 sayfa. 16x 24 cm boyutlu. ISBN: 975-7604-25-9. 
113-Sayfa ve Sütunlarda Kırkbeş Yıl: (Bilgi ve Belgelerle, İsa Kayacan Ansiklopedisi) , Şubat 2001.4 Renk Yayın Tanıtım Mat. Ltd. Şti. Ankara. 792 sayfa, 16x 24 cm boyutlu, ISBN: 975-96894-1-3, Fiyatı: 15 milyon TL. 
114-Özümüz, Sözümüz, Gözümüz Azerbaycan, Azerbaycan, Can Azerbaycan: 
Mayıs 2003, 4 Renk Yayın Tanıtım Matbaacılık Ltd. Şt. Ankara, 52 sayfa, 13.5x 19.5 cm. boyutlu. ISBN: 975-96894-2-1, Fiyatı: 2 milyon Tl. 
115-Armağan-3 (Ahmet Tufan Şentürk’le, Nesir, Şiir, Tanıtım :) Nisan 2004, Çetin Ofset Matbaacılık A.Ş. Ankara. 200 Sayfa, 13.5x 19.5 cm boyutlu ISBN: 95559- 5-6. Ücretsiz. 
116-İşte Hayatım: (İsa Kayacan’ın hayatının değişik kesitlerle kedi kalemiyle anlatılışı): Mayıs 2004, 4 Renk Yayın Tanıtım Matb. Ltd. Şti.Ankara. 720 sayfa. 16.5x 24.5 cm. boyutlu. ISBN: 975- 96894-3- x.Fiyatı: 10 milyon TL. 
117-Armağan- 4 (Ahmet Tufan Şentürk’le- Nesir- Şiir- Tanıtım) : Mayıs 2005, Çetin Ofset Matbaacılık A.Ş. Ankara, 300 sayfa. 13.5x 19.5 cm boyutlu, ISBN: 975-95559-6-4, Ücretsiz. 
118-Burdur’un Saz ve Söz Ustaları, (Araştırma- İnceleme) : Ağustos 2005, 4 Renk Yayın Tanıtım Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara, 168 sayfa 16x24 cm boyutlu, ISBN:975-96894-4-8, Fiyatı: 12 TL. 
119-Efsane İnsan İsa Kayacan ve Azerbaycan (Araştırma- İnceleme) :Vektor Neşirlerevi-Azerbaycan- Bakü. 116 sayfa 14.5x20.5cm boyutlu-Azeri Türkçesiyle i-4702060207-105-121 (Grifli neşr) , ücretsiz. 
120-Şiirlerle Burdur (Araştırma) : Eylül 2005, (Burdur Belediyesi Kültür yayını-1) , Kardeşler Ofset Ltd. Şti-Burdur, 96 sayfa 16x22 cm boyutlu, ISBN: 975-00251-0-5, Ücretsiz. 
121-Azerbaycan Yazıları (I.Kitap) :2006,Vektor Neşirlerevi-Bakü.218 sayfa, 14.5x21 cm boyutlu, Türkiye Türkçesiyle, K-4702060207-207-121 (Grifli neşir) ,ücretsiz. 
122- Aramızdan Ayrılanlar (Araştırma) : Mayıs 2007, İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. İmpress Web, 16x23 cm boyutlu, ISBN: 978-975-96894-5-2, Fiyatı: 10 YTL. 
123-Azerbaycan Yazıları (2.Kitap) : Vektor Neşirlerevi-Bakü 216 sayfa, 14.5x21 cm boyutlu, Türkiye Türkçesiyle, K-4702060207-322-121 (Grifli neşir) ,ücretsiz. 
Kayacan’ın; “Mezarlık Kültürümüzden Örnekler” adlı araştırma-inceleme eseri 124’ncü kitabı olarak baskı aşamasında bulunmakta olup, kısa süre içerisinde okuyucularla buluşacak. 

Not: 22,41,111 ve 119’ncu sıradakiler hariç, diğer yayınlar İsa Kayacan’ındır. *TAVSİYE: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi (27.09.1993, Sayı: 2391-776 Tarih ve Sayısı: 09.07.1993-6350, Yazarı: İsa Kayacan, Adresi: Güvenlik Cad. No: 24/13 A.Ayrancı/Ankara, Düzeyi: Öğretmenlere ve Öğrencilere. 
Eserin Adı: Burdur Hatırlamaları (Ankara, 1991,Fiyatı: 25.000 TL) , Orta Asya Türk Cumhuriyetleri (Ankara, 1993, Fiyatı: 50.000 TL) . 
İSA KAYACAN’IN YAYINLANACAK SIRADAKİ KİTAPLARI: 
Toparlanmaları, değerlendirmeleri, yazılmaları, dizgileri ve öteki çalışmaları sürdürülen İsa Kayacan’ın, önümüzdeki yıllarda okurlarıyla buluşacak kitapları: 
1. Zor ve Kolay Yazdıklarım: İsa Kayacan’ın değişik konularda yazıp yayınladıkları, 
dünden bu güne, bu günden yarına örnek olabilecek yazılarının iki bölüm halinde bir araya getirilişi. 
2. Folklorumuzun ve Teke Yöresinin Başkenti; Burdur’un Saz ve Söz Ustaları (2) : Birinci cildi Ağustos 2005’de yayınlanan ve Burdur’un yetiştirdiği ülke genelindeki ünlü sanatçılarla, yerel sanatçılar, şair, yazar ve gazeteci gibi söz ustalarının yer aldığı kitabın ikinci cildi olarak yayınlanacak araştırma serisi. 
3 İçimizdeki Kerkük: İki bölümden oluşacak kitabın birinci bölümünde İsa 
Kayacan’ın, ikinci bölümde Şemşettin Küzeci’nin Kerkük ve Türkmenlerle ilgili yazıp değişik yayın organlarında yayınladıkları yazıların bir araya getirilişi. 
4.Türk Kültür ve Basın- Yayınına 50. Hizmet Yılımın, Ankara ve Burdur Kutlamaları: Konuşulanlar, yazılanlar. Hazırlanan İsa Kayacan Belgeselinin aktarımı. 
5.“Guinness Rekorlar Kitabı”na adaylık çalışmaları ışığında; Türk Basın- Yayınındaki Yerim: İsa Kayacan’ın yazdığı ve yayınladığı makalelerinin kaynaklar itibariyle dökümü, yayın faaliyetlerinin detaylandırılarak, bir araya getirilişi. 
6. Burdur Günlüğü: Burdur’un, tarihi, coğrafyası, kültürü, folkloru, turizmi, medya kuruluşları, spor geçmişi, yakın dönemimizden önemli bilgi kesitleri, hatırlatmaları, tarihe düşürülen Burdur ve Burdurlu notları, bilgi ve belgeleri. 
7. Çevre ve Bölgesinde Yaşayan Ünlüler: Çevre ve Bölgesinde bilinen, tanınan, gazeteci-yazar, şair ve öteki isimler hakkında biyografik bilgiler. 
8. Osmanlı’dan Günümüze Yansımalar: Osmanlı döneminden satırbaşları olarak, bazı bilgiler-hatırlatmalar. Cumhuriyetin kuruluşundan, yıllar itibariyle tarihe düşürülen notların hatırlatılması, siyaset, demokrasi, medya, ekonomi, ihtilaller, idamlar, spor, toplumumuzun gündeminde yer almış olayların, kaynakları itibariyle sayfalara aktarılışı…. Bu yayın, geçmişten- günümüze, tarihimiz için bir ayna görünümü sergilemesi bakımından, önem taşıyacaktır. 
9. İkibin Yılı Sonrası Yazılanlar: Yazar ve şairlerin gözü ve kalemiyle İsa Kayacan anlatımlarının, yayın kaynakları itibariyle sayfalara aktarımı. 
PROF. DR. İSA KAYACAN’ IN ŞİİRLERİ 

DUALARIM 
Gurur hanıma, 
Birkaç damla, 
Serinletici, 
Duygu ver, 
Duygu ver Allah’ım! ... 

Gurur dünyasındaki, 
Duygularını yok et, 
Sevgi dünyasındaki bulutlardan, 
Günlerce yağdır, 
Yağdır Allah’ım! ... 

Gurur yağmurları, 
Felaketler getiriyor, 
Sevgi, mutluluk, 
Huzur yağmurları gönder, 
Gönder Allah’ım! ... 

Gönül adliyesindeki duruşmalarda, 
Beni yargılayan hâkim hanımın, 
Önündeki dosyalarda yer alan, 
Eksilerim kadar; 
Artılarımı. 
Yanlışlarım kadar; 
Doğrularımı. 
Karanlık kadar; 
Aydınlıklarımı, 
Görmesini, 
Bunlara göre, 
Karar vermesini, 
Duygularımızın birleştiği yolda, 
Yürümesini, sağla, nasip eyle, 
Nasip eyle Allah’ım! ... 

Allah’ım; 
Gurur hanımın semalarındaki, 
Kara bulutları kaldır, yok et. 
Sevgi dünyasındaki 
Gelinliği gibi, bembeyaz bulutlardan, 
Bardaktan boşanırcasına, 
Yağmurlar yağdır, 
Islanayım, 
Günlerce sular altında, 
Sular altında kalayım! ... 

Prof.Dr. İSA KAYACAN 
Ankara, 29.10.2007 

SEVDİ BİZİ 
Ayrılık; 
Sevdi bizi.. 

Anlaşılan; 
Bizde, 
O’nu sevdik! .. 

Prof.Dr.İsa Kayacan 
(Ankara, 26.01.2008) BEN OLDUM 
Sen; hep haklıydın! , ben haksızdım, 
Sen; hep doğruydun! , ben yanlıştım, 
Sen; hep artıydın! , ben eksiydim, 
Sen; sağlıklıydın! , ben hastaydım, 
Yatırılıp, neşter vurulan, 
Ben oldum, ben oldum, ben oldum. 

Prof.Dr. İsa Kayacan 
(Ankara, 25.01.2008) 


VAR VAR 
Bütün kadınlarda; 
Senin yüzün var. 
Bütün bakışlarda; 
Senin gözün var. 
Dünyamı, 
Yıktın da gittin.. 
Artık, baharımda bile, 
Gözün var. 
Bayramlarda, 
Her günümde, 
Bitmeyen, 
Hüzün, hüzün var… 

Prof.Dr. İSA KAYACAN 
Ankara, 29.10.2007 


BİLİYOR MUSUN? ... 
Yanlışlıklarımızla, 
Kaybettiğimiz günlerimize, 
Yazık, yazık oldu! 

Bilmiyor musun? , 
Seninle konuşmak, 
Kucaklaşıp, koklaşmak, 
Ne güzel, ne güzel! .. 

Biliyor musun? , 
Seninle konuşmak 
Sevinç, huzur, mutluluk, 
Kısacası, yaşamak demek 

Prof.Dr. İSA KAYACAN 
Ankara, 29.10.2007 BİLEMİYORUM! 
Soğan, patates, 
Biber, domates… 
Yalnızlık ve sensizlik ilaçları; 
Çok acı; 
İçemiyorum.. 

Gönlüme, kalbime, 
Öylesine yerleşmişsin ki; 
Senden geçemiyorum. 

Duygularım karmakarışık, 
Benden hep kaçıyorlar… 
Onlarla nereye varacağım, 
Ne yapacağım; 
Bilemiyorum! .. 
Prof.Dr. İSA KAYACAN 
(Ankara, 25.12.200 ECE KÖYÜNDE 
Kerpiç evimizin bahçesinde 
Derince bir kuyu vardı kuyu 
Bütün akşamın şirin sesinde 
Köyün halkına yeterdi suyu 

Akşama doğru bir ay ışığı 
Çıkardı çalılar arasından 
Elinden atar ağaç kaşığı 
Sonra gençler, gönül yarasından 

İşte nur yüzlü ayın önünde 
O uzun boylu ince ağaçlar 
Böyle bütün eğleniş gününde 
Neşelenir sümbüllü yamaçlar 

Bu yamaçların ta eteğinde 
Görünür selvilerin gölgesi 
Sonra arıların peteğinde 
Bir fısıltı, bir de ezan sesi 


ANLAYAMADIM 
Koca dünyada kim dost kim düşman 
Durmadan kim ısrarlı kim pişman 
Görüntüde kim zayıf kim şişman 
Anlayamadım anlayamadım. 

Devamlı yüzü gülen gülmeyen 
İyilik bilen ya da bilmeyen 
Kimler uzaktan gidip dönmeyen 
Anlayamadım anlayamadım 

Gözlerimiz kimseyi görmüyor 
Kulaklarımızsa hiç duymuyor 
Kimse neden sözünde durmuyor 
Anlayamadım anlayamadım 

Gençlik günümüz bitti bitiyor 
Akarak ömür gitti gidiyor 
İnsanlar niye feryat ediyor 
Anlayamadım anlayamadım 

EDEBİYAT DOSTLARINDAN PROF. DR. İSA KAYACAN’A YAZILAN ŞİİRLER 
TÜRK KÜLTÜRÜNE VERDİĞİ HİZMETLERİ ANLATIYOR 


GÖNÜLLER SERVERİ 
Sırrı hakikatle geldi meydana 
Erenler hemberi İsa Kayacan. 
Tarikat izinden geldi meydana 
Gönüller serveri İsa Kayacan. 

Burdur’dan Ece’ye bir güneş doğdu 
Baba ocağını sevince boğdu 
Nurlu cemalinden bereket yağdı 
Gönüller serveri İsa Kayacan. 

Doğarken ham idi bir karış cüce 
Sırra mahzar oldu şimdi bir yüce 
Azmiyle ulaştı sınırsız güce 
Gönüller serveri İsa Kayacan. 

Evvel çoban idi, oldu bir melek 
Rehberi doğruluk, önderi felek 
Profesör oldu kuşandı yelek 
Gönüller serveri İsa Kayacan. 


Cahili bırakıp kâmille gezdi 
Üç bin gazetede makale yazdı 
Yobazın, fetbazın işini bozdu 
Gönüller serveri İsa Kayacan. 

Basın fabrikası, kültür elçisi 
Şairin, yazarın yılmaz bekçisi 
İnsan hizmetkârı kalem işçisi 
Gönüller serveri İsa Kayacan. 

Ölümlü dünyanın insanı beşer 
Bir ömre sığdırdı yüz yirmi eser 
Pir’in himmetiyle soluklar keser 
Gönüller serveri İsa Kayacan. 

“Elli hizmet yılı” mübarek olsun 
Düşmanın, gururda muhabbet bulsun 
İtikat temelin nur ile dolsun 
Mansur’un serveri İsa Kay 

Mansur Ekmekçi 20.12.2006/ADANA Dr. İSA KAYACAN 
Geleceğe yürü ışık zamanı 
Dost canına şifa eyler dermanı 
Edebiyata yol almış fermanı 
Şairler üstadı Dr. İsa Kayacan 

Güzel üslup, güzel kalem tezene 
Böyle dâhiyane gelmez cihana 
Övünsün her zaman doğuran ana 
Şairler üstadı Dr. İsa Kayacan 

Arifin tarifi gösterir yolu 
Şevk verir insana üstadın dili 
Menekşe duygusu has bahçe gülü 
Şairler üstadı Dr. İsa Kayacan 

Edirne, Erzincan alır kelamın 
Hâk ismiyle söyler dosta selamın 
Barıştan yanadır olmaz elemin 
Şairler üstadı Dr. İsa Kayacan 

Yüceyi düşünür gönlü enginde 
Garipleri kollar düşkün denginde 
Özü doğru, sözü sade renginde 
Şairler üstadı Dr. İsa Kayacan 

Az gelir tarifim cümle yetmiyor 
Hayali gözümde kovsam gitmiyor 
Gönlümdeki güneş onsuz batmıyor 
Şairler üstadı Dr. İsa Kayacan 

Karacaoğlan, Dadaloğlu soyundan 
İlham aldı üslubundan huyundan 
Atatürk hayranı beylerbeyinden 
Şairler üstadı Dr. İsa Kayacan 

Vatanını sever bayrak başında 
Yıldızdır gözleri hilal kaşında 
Tarif olmaz sevgi dolu düşünde 
Şairler üstadı Dr. İsa Kayacan 

Âşık Ali söyler tatlı dillerle 
Mansur selamını saldım güllerle 
Bükülmez bileği kirli ellerde 
Şairler üstadı Dr. İsa Kayacan 

ÂŞIK ALİ ANBARCI 26.05.2007/ADANA 

İSA KAYACAN 
Yazarlar içinde bir benzeri yok 
Kovandaki arı İsa Kayacan. 
Yokluğu yürekte saplanmış bir ok 
Gönüllerin yarı İsa Kayacan. 

Özünü merhamet, şefkat süslemiş 
İnsan sevgisini alıp işlemiş 
Kalbindeki şekli hayra düşlemiş 
Kültür, sanat şarı İsa Kayacan. 

Müşkül imdadına her dem koşuyor 
İyilik yaptıkça candan coşuyor 
Gönüllere misk-u amber taşıyor 
Gülün nazik harı İsa Kayacan. 

İrfan meclisinde ilim okudu 
Kâmil tezgâhında bilim dokudu 
Yoldaki bilenden, bilmez çok idi 
Cahilin göz feri İsa Kayacan. 

Ummanda bir damla gibi çalıştı 
Zevk ile sefaya, derde alıştı 
Bir lokma ekmeği dostla bölüştü 
Sömekteki darı İsa Kayacan. 


Üç-beş kitap değil, yüz yirmi yazdı 
Merhalesi sabır, ilhamı sazdı 
Adına yaraşır soylu bir bazdı 
Dinmez ahu zarı İsa Kayacan. Yurdun dört yanında hizmet veriyor 
Yazara, şaire güller deriyor 
Mansur’lar yoluna başın seriyor 
Yanan kalbin karı İsa Kayacan. 

Mansur Ekmekçi 22.12.2006/ADANA 


KAYA’YA CAN DAYANDI 
Duyulmazı duyandı 
Kurallara uyandı 
Kırk üç’ünde uyandı 
Oldu İsa Kayacan. 

Bin bir renge boyandı 
Nefsi yere koyandı 
Gönlü ile doyandı 
Boldu rızkı Kayacan 

İnsanlara ayandı 
Haksızlığa dayandı 
Kaya’ya can dayandı 
Doldu İsa Kayacan. 
Mansur Ekmekçi/ ADANA 
CAN KAYACAN’A 
Ece Köyü’nün efesi 
Anam Güldali annesi 
Yazarların şair sesi 
Gönül dostum can Kayacan 

Okuyorum makalemi 
Gezmiş cihanı alemi 
Yazar elinde kalemi 
Gönül dostum can Kayacan 

İnsan yolcu, dünya hanı 
Unutmuş şöhreti, şanı 
Tefenni’nin asil kanı 
Gönül dostum can Kayacan 

Söndü yüreğimin közü 
Çekti beni birkaç sözü 
Şairlerin gönül gözü 
Gönül dostum can Kayacan 

Kır saçınla yüzün güzel 
Bize bakan gözün güzel 
Sohbetinde sözün güzel 
Gönül dostum can Kayacan 

Ellinin üstünde yaşı 
Değmesin feleğin taşı 
Hiç akmasın gözün yaşı 
Gönül dostum can Kayacan 

Ramazanım çiçek dağlı 
Pek genç değil yarı çağlı 
Benim hocam gönül bağlı 
Gönül dostum can Kayacan 

Ramazan Kurt /ANKARA HAKKINDA YAZILANLAR; KENDE ÖZÜNDEKİ GÜZELLİKLERİNİN TİMSALİ VE DIŞA YANSIMIŞ HALİDİR. 

PROF.DR. İSA KAYACAN’A 
Mansur Ekmekçi 
Evvel zaman içinde; yerler zifiri kanlık gökyüzü sis-duman içinde iken, Burdur dağlarının ardından beliren güneş Tefenni’nin üstüne düşer. Şavkı Ece Köyü’nü, Kayacan hanesini onurlandırır. Baba ocağı şenlenir. Küçük İsa belenir bembeyaz beleğe. 
Daha o gün; Hâk tarafından insanlık âlemi için insanlara, bir İsa Kayacan müjdesi verilmişti. Büyürü, gelişti ilk mektebini köyde bitirdi. Sonra köyünde çoban oldu. Bet yamalı pantolonu, cebi sökük gömleğiyle dağların yamacında koyun güttü. 
Zaman geldi büyük mektebe gitti, ilim meclisinde okudu. Bilgiyi sevgi ile dokudu. Rehberi Muhammed, adaşı İsa oldu. Yol aldı ilim ile ifan ile sevgiyi kalplere işledi nakış ile. Devr-u devran sefa sürdü, bizim İsa cefa çekti ah ile. 
Menziline varmak için, Hâkka ulaşmak için çalıştı. 
Emek verdi, sevgi verdi, arı oldu petek verdi, bal verdi. 
Tabip oldu; yaralara merhem, gönüllerde baht oldu. 
Ellinci yılında Ar bıraktı, var bıraktı, yar bıraktı. Ve ardından… iz bıraktı. 

BURDUR BELEDİYE BAŞKANI’NA YAZILANLARDAN SADACE KISA BİR BÖLÜM: 
O, Devletinin, milletinin, memleketinin temsilcisidir. O, Elli yıldır Türkiye’nin sayısız Ansiklopedilerinde, Antolojilerinde, Kitaplarında, Dergilerinde ve sayısız gazetelerin rekor derecesini aşmış köşe yazılarında ve ilgili makalelerinde tanıtmış, tanıttırmıştır biricik Burdur’unu ve Burdurlu hemşerilerini. 
Bence bu olay, kültür veya edebiyat şeridinde zirveye ulaşanın rekoru değil, güç veya azim de değil. Bu, erişilmesi imkânsız bir kudrettir. İlgili şair ve yazarlarla olan kıyaslamasına gelince; kırk-elli değil, yüz de değil tam yüz yirmi üç kitap yayımlamış bu ulvi insan. 
Nice şair ve yazarlar var ki memleketlerindeki Mahalle, Cadde ve sokaklarına hatta heykelleri bile dikilmiştir. Peki bizim isa Kayacan’ın heykeli ne zaman dikilecek Sayın Başkanım. Heykelin açılış merasimine beni de davet etmeyi unutmayın! 

PROF. DR. İSA KAYACAN’A 
Prof. Dr. İsa Kayacan’ın Yayımladığı (123) yüz yirmi üç eserini tek tek rakamla yazsam yine sığmaz bu sayfaya. Sanat yaşamındaki 50 yılını birer yıla bölüp, her yıla bir başarısını yazsam yine sığmaz. Kaldı ki her bir yılda 50 başarıya imza atmış olan bu kültür dehası’nın başarılarını kısaca tahmin edecek olursak, 50x50=2.500 başarıya imza atmış oluyor. Bunlardan bazıları: 210 dan fazla Plaket alan, Kütüphanelere bağışladığı 13.300 adet kitap ve dergi,39.000 Makale yazan, Kendisine gelen 2.043 mektup, 37.000’e yakın gazete, kitap ve dergi, Kendisinin gönderdiği 48..400 gazete, kitap ve dergi, Binlerce Şair-Yazarın kitaplarını, binlerce kez ve yüzlerce gazetede tanıtıp kendi cebinden posta masrafını da vererek sahiplerine ulaştırması. Ne bu başarılara ne de bu ilahi güce erişilebilir. Prof. Dr. İsa Kayacan bize, azmin gücünü, zirvenin ötesini ve ulaşılmazın tılsımını gösterdiği için onunla iftihar ediyoruz. Zemzem gibi tükenmeden sürekli berrak akan ve her derde deva olan bu azminin önünde saygıyla eğiliyoruz. Böylesine kudretli bir kültür dehasını yetiştirdiği için önce Türkiye Cumhuriyeti onunla iftihar etmeli daha sonra da Mansur Ekmekçi’ler… 


TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANI’NA YAZILANLARDAN SADACE KISA BİR BÖLÜM: 

VEFA BORCU Mansur Ekmekçi/ADANA 

Ulusların kendi içinde var olan değerlere duyduğu saygıdır. Bunu bireyler de yaşar ve yaşatmakla mükelleftir. Bu saygı, yapılan ve yapılmakta olan hizmetler için bir minnet borcudur. Hem değer hem de hizmet birlikte yapılmışsa gururdur, onurdur. Mademki gururumuzu okşayan ve onurumuzu yücelten insanlarımız var. Bu insanlar bizleri, yaşadığımız âlemde hizmet ve katkılarıyla onurlandırmak, yüceltmek için sürekli çaba sarf ediyor. Ve biz bunları neden görmezden gelip gereğini yerine getirmekten aciz kalıyoruz. Bu değerlere, bir hizmet ödülüyle nişane etmek, adlarını yaşatmak için sokaklara, caddelere veya konumu gereği mekânlara vermek yada heykelini dikmek çok mu zor geliyor bir ömürlük hizmete karşı… 


Prof. Dr. İsa Kayacan kimdir? Ne yaptı? Neler yapar? Mansur Ekmekçi/ADANA 
İlk önce 65 yaşında ve 65 insanın yapamadığını yapıyor. Yazamadığını yazıyor. 
İnsanlık adına, kültür için, gelecek için kimsenin kendi cebinden harcayamayacağını harcıyor. Türkiye’nin her tarafında mevcut şair ve yazarların kitap vb. tanıtımını yapıp posta-kargo masraflarını ödüyor. Kültür ve edebiyatın her alanında kitaplar yazıp insanların hizmetine sunuyor. Gönlünü peynir-ekmek yapıp sınıyor. Zemheride, insanların verdiği sevgi ile ısınıyor. Özü bol, sözü bol, tözü bol. 
Yurt içinde ve yurt dışında, sayısız belgeleri, plaketleri, üstün hizmet ödülleri mevcut. 
Türkiye’de en çok kitap yayımlayan, en çok yazan ve muhtelif gazetelerde 40 000 makale yazma rekoruna sahiptir. “Bu güç, bu azim, bu güzellik nereden geliyor sayın hocam.“ diyoruz, diyebiliyoruz. Hatta gıpta bile ediyoruz. 
Böylesi müstesna bir insana bile bazen çamur atanlar, çekemeyenler çıkabiliyor. “Nedir kendi benliğinizle olan kavganız? ” ”Hiç bilenle-bilmeyen, verenle-vermeyen, sevenle-sevmeyen bir olur mu? ” diyorum bazı umarsız, duyarsız ve ayarsız dostlara… 


“MÜTEVAZI”LIĞİN SÖZLÜK ANLAMI: “İSA KAYACAN” OLMALI. 
Mansur Ekmekçi/ADANA 
İsa Kayacan’da Şan, şöhret, mevki hastalığı olmadığı gibi “Bana ismimle hitap edin.” diyecek kadar alçak gönüllü bir insandır. Prof. Dr. İsa Kayacan, 50. hizmet yılını aşmış bir Şair, Yazar, Araştırmacı, Eğitmen, Gazeteci ve bir Devlet adamıdır. İlim-irfan bekçisi, kültür emekçisidir. Bir arkadaş, post’a itibar göstermeyen gerçek bir dosttur. Bu vasıfları sevgi, saygı, hoşgörü, iyilik ve yardımseverliliği, özellikle azmi ve bitmek bilmeyen enerjisi, yaptıklarıyla alakalı bir olgudur. Meziyetlerinin ve olağanüstü insani duygularının harmanladığı bu beden, Allah’ın hikmetleriyle donatılarak kullara iyilik yapsın diye sunulmuştur insanlık 
âlemine. 

Münevver DÜVER 

Gazeteci,Araştırmacı Yazar.Şair 

Zirve Gazetesi- ADANA-Kültür Sanat Yönetmeni 

Haber Gazetesi-BÖLGESEL- Kültür Sanat Yönetmeni 

www.munevverduver.net 
www.munevverduver.com 
munevverduver@hotmail.com 
www.youtube.com-münevverdüver YAZI DİZİMDEN

Münevver Düver


(c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir. >Kutsal Kültür Hizmetinin Hizmetkarı: Prof. Dr. İsa Kayacan’dır adlı şiirde hata varsa lütfen buraya tıklayarak bize bildiriniz..

Bu şiirin hikayesi: 

YAZMAYLA BİTMEYECEK BİR GÜZEL HİKAYESİ VAR Türk Kültürü, Türk Edebiyatı ustaların omuzlarında geçmişten bugüne ulaşmış; bugünden de yarına yine ustalarla ulaşacaktır. Kültürümüzü ve edebiyatımızı yarınlara taşıyacak ustalarımızdan birisi de bir kültür ve gönül adamı olan Prof. Dr. İsa Kayacan’dır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder